Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

Съдържание

Снемането на точната история на заболяването е от изключително значение за поставянето на правилна диагноза. Възможните изследвания за потвърждаване или отхвърляне на ГЕРБ са езофагеална pH метрия, контрастна рентгенография, езофагеалната манометрия и езофагогастродуоденоскопия (гастроскопия).

Работната диагноза се базира основно на симптомите на заболяването и облекчаването им в резултат на приема на лекарства от групата на инхибиторите на протонната помпа (ИПП).

Езофагеалната pH метрия представлява изследване на киселинността на хранопровода в най-долната му 1/3 за период от 24 часа. Смята се, че pH-метрията представлява един от най-обективните и неинвазивни методи за диагностика на ГЕРБ. Ако киселинността в хранопровода за период от 24 часа се понижи под 4 pH, това е абсолютна индикация за рефлукс на стомашно съдържимо в него.

Гастроскопията (вид ендоскопско изследване) включва вкарването на тънък уред (гастроскоп) през устата и гърлото в хранопровода и стомаха с цел оглед на повърхността на горните отдели на храносмилателния тракт.

ГЕРБ и гастроскопия
Гастроскопия, при която се вижда стеснение на хранопровода в резултат на хронична ГЕРБ

Гастроскопия обичайно се извършва в случаите, когато пациентът не реагира адекватно на лечението, има алармиращи симптоми (дисфагия, анемия, кръв в изпражненията, повръщане на кръв, загуба на тегло или промени в говора) или се подозират усложнения. Повечето гастроентеролози (специалисти) смятат за необходимо провеждането на контролни ендоскопски изследвания при пациенти с дългогодишна ГЕРБ, за да се изключи баретов хранопровод.

По време на гастроскопията могат да бъде взета биопсия за хистологично изследване. Тя може да установи следните изменения:

  • Оток и базална хиперплазия (неспецифични възпалителни промени)
  • Лимфоцитно възпаление (неспецифично)
  • Неутрофилно възпаление (поради рефлукса или гастрит поради Helicobacter pylori)
  • Еозинофилно възпаление (поради рефлукса)
  • Баретов хранопровод
  • Удължаване на папилите
  • Дисплазия (преканцероза)
  • Карцином (рак)
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (4 гласове)

Подобни материали