Артериална хипертония (високо кръвно налягане)

Съдържание

В зависимост от причината за артериална хипертония тя се дели на есенциална (95%) и вторична (5%). При есенциалната или първична хипертония, основната причина за повишаването на кръвното налягане не е установена.

Вторичната или симптоматична хипертония се развива в резултат на предшестващо заболяване, което често може да протече безсимптомно. Вторичната артериална хипертония може да бъде в резултат на:

  • Хипертония при бъбречни паренхимни заболявания
  • Реновазална хипертония
  • Феохромоцитом
  • Първичен хипералдостеронизъм
  • Синдром на Cushing
  • Коарктация на аортата
  • Хипертония, причинена от медикаменти

Според стойностите на артериалното налягане се приема следната съвременна класификация:

Категория Систолно Диастолно

Оптимално < 120 < 80

Нормално 120-129 80-84

Високо нормално 130-139 85-89

АХ І степен (лека) 140-159 90-99

АХ ІІ степен (умерена) 160-179 100-109

АХ ІІІ степен (тежка) ≥180 ≥110

Изолирана систолна АХ ≥140 < 90

Подобна класификация, но в опростен вид се предлага на VII американски доклад:

Категория Систолно Диастолно

Нормално < 120 < 80

Прехипертония 120-139 80-89

I степен хипертония 140-159 90-99

II степен хипертония > 160 > 100

Изолирана систолна хипертония > 140 < 90

В клиничната практика и при епидемиологични проучвания се използва класификацията на СЗО, въз основа на органните увреди в резултат на действието на хронично повишеното кръвно налягане при артериална хипертония:

  • I стадий – без данни за засягане на сърдечно-съдовата система и останалите таргетни органи.
  • II стадий – с органно засягане: левокамерна хипертрофия, структурни съдови промени в таргетните органи.
  • III стадий – с органно увреждане: левокамерна слабост, инсулт, хипертонична енцефалопатия или хеморагичен мозъчен инсулт и увредена бъбречна функция.

В зависимост от протичането на артериалната хипертония тя се дели на бенигнена и малигнена. Малигнената хипертония е сравнително рядко състояние със стойности на кръвното от порядъка на 240/140 mm/Hg. Характеризира се с тежки съдови промени и органни увреждания като бъбречна и сърдечна недостатъчност, кръвоизливи в ретината и мозъка, хипертонична енцефалопатия и др.

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Подобни материали

Тагове: хипертония