Артериална хипертония (високо кръвно налягане)

Съдържание

Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, използвани за определяне на риска:

 1. Стойности на систолично и диастолично артериално налягане над оптимума
 2. Мъже > 55 год.
 3. Жени > 65 год.
 4. Тютюнопушене
 5. Дислипидемия (повишен холестерол и триглицериди)
 6. Фамилна анамнеза за преждевременно сърдечно съдови заболявания (на възраст М < 55 год., Ж < 65 год.)
 7. Абдоминално затлъстяване (талия М ≥ 102 cm, Ж ≥ 88 cm)
 8. С-реактивен протеин ≥ 1 mg/dl

Освен за определяне на риска, до голяма степен рисковите фактори повлияват прогнозата на заболяването. Тя зависи и от различни други придружаващи фактори:

1. Увреда на таргетните органи (сърце, бъбреци, очи, мозък и периферни съдове)

 • Хипертрофия на лявата камера
 • Ехографски данни за задебеляване на артериалната стена (атеросклеротични плаки)
 • Леко повишение на серумния креатинин (мъже – 115-133; жени – 107-124 µmol/l)
 • Микроалбуминурия

2. Захарен диабет

3. Придружаващи клинични състояния

3.1. Сърдечни заболявания:

 • инфаркт на миокарда;
 • стенокардия;
 • коронарна реваскуларизация;
 • застойна сърдечна недостатъчност

3.2. Мозъчно-съдова болест:

 • исхемичен инсулт;
 • мозъчен кръвоизлив;
 • преходни исхемични епизоди

3.3. Бъбречни заболявания:

 • диабетна нефропатия;
 • бъбречна недостатъчност;
 • протеинурия (> 300 mg/24 h)

3.4. Периферна съдова болест

Напреднала ретинопатия:

 • хеморагии или ексудати,
 • оток на папилата
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Подобни материали

Тагове: хипертония