Аутизъм

Съдържание

Аутизмът спада към групата на генерализираните разстройства на развитието (ГРР, англ. PDDs), известна още като аутистичен спектър. Освен класическия аутизъм към тази група спадат:
  • синдром на Asperger - по-леката форма. Не се наблюдава изоставане в когнитивното развитие и речевите възможности.
  • синдром на Rett - неврологично разстройство, което е по-често срещано при момичетата. Включва проблеми с движението и речта, заедно с останалите характерни симптоми за аутизма.
  • детско дезинтегриращо разстройство - най-тежката форма на заболяването, при която детето губи почти напълно своите физически, езикови и социални умения.
  • PDD-(NOS) (Not Otherwise Specified - неспецифицирано по друг начин ) - използван да опише групата от децата, които не се вписват в останалите видове аутизъм
4.5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.50 (2 гласове)

Подобни материали

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'