Аутизъм

Съдържание

Първите прояви на аутизъм често са:

  • Забавяне на проговарянето или липса на говор изобщо. Аутизмът може да имитира глухота, но при него слуховите изследвания са в рамките на нормата.
  • Повтарящи се стереотипни начини на поведение, игра и интереси. Пример за това са еднотипни повтарящи се движения на тялото, необичайно привързване към предмети и разстройства на поведението в случай, че нещо от заобикалящата среда се промени.

Националният институт за детско здраве и човешко развитие на САЩ дефинира пет поведенчески стереотипа, които изискват по-нататъшно изследване на детето:

  • Не гука и не издава звуци до 12 месечна възраст
  • Не сочи, не прави гримаси и жестикулира до 12 месечна възраст.
  • Не е произнесло първата си дума до 16 месечна възраст.
  • Не е произнесло две свързани думи до 24 месечна възраст с изключение на повторени фрази (ехолалия)
  • Загуба на говорните или социалните си умения във всяка възраст.

Индивидите с аутизъм обикновено проявяват поне половината от изброените по-долу характерни черти. Тези симптоми могат да се степенуват от леки до тежки и да варират от симптом на симптом. В допълнение, поведението се проявява в много и различни ситуации и е винаги неподходящо за възрастта.

Моля, не използвайте този списък от симптоми вместо пълна медицинска диагностика. Консултирайте се с медицински лица, за да получите пълно диагностично оценяване.

Симптоми на аутизъм
Трудности при интеграция с други деца
Настояване за неизменност; отказва промени в обичайните обстановка и дейности
Неподходящо смеене и кикотене
Липса на страх от опасности
Слаб или липсващ очен контакт
Трайна и продължителна странна игра
Забележима нечувствителност към болка
Ехолалия (повтаряне на думи или фрази вместо нормална реч)
Предпочита да е само; отчуждено е
Може да не иска да го прегръщат или да прегръща
Въртене на предмети
Не отговаря на устни реплики; действа като глухо
Неподходяща привързаност към предмети
Трутности при изразяване на нужди; използване на жестове и посочване вместо думи
Забележима физическа хиперактивност или изключителна пасивност.

Избухвания – показва изключително голямо страдание без видима причина

Не съответства на нормалните образователни методи
Нееднакви фини/общи двигателни умения. (Може да не иска да хвърли топката, но да може да нарежда кубчета.)

Често разликите са очевидни:

Хора без аутизъм Деца с аутизъм
Ние харесваме неща.
Те фиксират предмети.
Ние се сприятеляваме.
Те търсят внимание.
Ние обичаме хората.
Те изгработват зависимости.
Ние правим почивка.
Те прекъсват работа.
Ние имаме хобита.
Те се самостимулират.
Ние постоянстваме.
Те упорстват.
Ние настояваме.
Те избухват.
Ние имаме таланти.
Те имат разпокъсани умения.
Ние отстояваме себе си.
Те не се подчиняват.
Ние разширяваме кръгозора си.
Те имат ограничени интереси.
Ние сме грижовни.
Те са обгрижвани.

Използвана литература:

4.5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.50 (2 гласове)

Подобни материали

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'