Аутизъм

Съдържание

Ранното поставяне на диагноза и лечение помагат на малките деца с аутизъм да развият пълния си потенциал. Основната задача на лечението е да подобри способността на детето да се развива и живее пълноценно.

Аутизмът може да се прояви с различна комбинация от симптоми, изразени в различна степен. Освен това симптомите и поведението на аутиста се променят често във времето. Ето защо стратегиите на лечение зависят от индивидуалните нужди и възможностите на неговото семейство.

В общи линии децата с аутизъм се повлияват най-добре от високо специализирано лечение, съобразено с индивидуалните им нужди и потребности. Успешният лечебен план трябва да включва помощ за родителите и подобряване на комуникационните, социалните, поведенческите, адаптивните и познавателните умения на детето.

Американската академия по педиатрия препоръчва следните стратегии за лечение на състоянието:

  • Поведенческо обучение. Децата се научават да се грижат сами за себе си и придобиват социални умения, които им помагат в комуникацията и поведението спрямо други хора.
  • Специализирано лечение. То включва лечение на разстройствата в говора, във физическото развитие и в процеса на труда. Тези терапевтични методи са важна част от цялостното лечение на аутизма. Говорната терапия помага на детето да подобри езиковите и социалните си умения, за да комуникира по-добре с останалия свят. Трудовата и физиотерапията подобряват координационните и двигателните умения. Трудовата терапия може също да помогне на децата с аутизъм да се научат да използват по-съвършено своите сетива (зрение, слух, допир и мирис).
  • Лекарства. Медикаментите най-често се използват в лечението на произлизащи от аутизма здравни състояния и проблеми като депресия, мания, хиперактивност и др.
  • Подкрепа от обществото и обучение на родителите.

Много хора с аутизъм страдат от проблеми със съня. При наличието на такива проблеми се препоръчва установяването на определен график на заспиване и точното му спазване. Медикаментозното лечение трябва да бъде последно средство на избор.

Експертите смятат, че трябва да се подхожда със известен скептицизъм спрямо историите за успешни начини на алтернативно лечение, които витаят из медийното пространство. Осланяйки се на недоказани факти и клинично неизпитани препарати, вие рискувате да навредите на вашето дете, тъй като всяко забавяне на основното лечение може да бъде с големи негативни последствия. Единични случаи за успешна терапия не са достатъчно доказателство, за да оправдаят използването му в практиката.

Все още не е намерен ефективен начин да се предотврати аутизма. Нараства и загрижеността на обществото относно връзката на това състояние и детските ваксини. Въпреки това големият брой направени до момента проучвания показват, че не съществува каквато и да е корелация. Ако не позволите вашето дете да бъде ваксинирано, вие го излагате на повишен риск към сериозни заболявания.

Самостоятелно лечение

Грижите на родителите са в основата на правилното развитие на децата с аутизъм и тяхното интегриране в обществото. Именно заради това родителите трябва да са наясно с това състояние и неговото лечение, те трябва да работят заедно със специалисти, за да може детето да достигне своя пълен потенциал.

Научете повече за аутизма

Разпитайте вашия лекар или се свържете с подходящите организации, за да разберете най-добре състоянието на вашето дете и да се справите със симптомите. Обучението на родителите и семейството относно състоянието на детето намалява стреса на близките и подобрява състоянието на детето.

Добрите познания за аутизма ще ви помогнат също да се подготвите за момента, в който вашето дете се превърне във възрастен човек. Немалка част от възрастните хора с аутизъм могат да живеят самостоятелно, да работят и да бъдат независими. За съжаление обаче други се нуждаят от постоянни грижи.

Работа в екип е ключът към правилното лечение

Поддържането на постоянна връзка с другите хора, участващи в обучението и полагането на грижи за вашето дете, ще подпомогне процеса на неговата социализация. Най-доброто лечение за детето с аутизъм е работата в екип, хората в който трябва да работят заедно, за постигнат следните цели:

  • Образование на детето
  • Установяване и справяне със симптомите на аутизъм и свързаните с него състояния
  • Поведение и взаимоотношения с роднини и връстници, приспособяване към промяна на околната среда и социални умения

Грижете се за себе си

Разберете как да се справяте с нормалните изблици на емоции, страхове и грижи, които съпътстват отглеждането на дете с аутизъм. Предизвикателствата, с които трябва да се справяте всеки ден, подлагат вас и вашето семейство на огромен стрес и повишават риска от депресии и други заболявания. Ето и няколко съвета как да контролирате вашите чувства, така че те да нямат негативно влияние върху вас и хората около вас.

  • Намерете си хоби, срещайте се с приятели и научете нови начини да отпочивате.
  • Търсете и приемайте подкрепа от всеки.
  • Потърсете помощ от вашия лекар или друг специалист в случай, че някой от вашето семейство е изпаднал в депресия поради това, че не може да приеме член на семейството с аутизъм.

Източник: zdrave.bg

Сподели или оцени, ако сме били полезни
4.5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.50 (2 гласове)

Подобни материали

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'