Гонартроза (артроза на колянна става)

Съдържание

Патогенеза на остеоартроза

Остеоартрозата (ОА) се характеризира с нарушение на хиалинния хрущял, индуцирано от комплексно взаимодействие на генетични, метаболитни, биохимични и биомеханични фактори с последващо възпаление. Процесът включва повишен катаболизъм на хиалинния хрущял и субоптимален репарационен отговор към увреждането му.

Въпреки че ОА традиционно се разглежда като дегенеративна ставна болест и се асоциира с напреднала  възраст, измененията в хиалинния хрущял, синовиалната мембрана и костните структури са различни от тези при физиологично стареене. Нарастващ брой доказателства показват, че проинфламаторни цитокини като интерлевкин-1β и тумор-некротизиращ фактор (TNF) медиират повишената катаболна активност на хиалинния хрущял. Ето как, въпреки че ОА не спада към групата на възпалителните ставни заболявания, възпалителни медиатори стоят в основата на болестната прогресия и представляват потенциален таргет за терапевтично повлияване.

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Подобни материали