Гонартроза (артроза на колянна става)

Съдържание

Ежедневният механичен стрес и микротравматизъм на колянната става играе важна роля в развитието на остеоартрозата

Рискови фактори включват:

 • възраст
 • затлъстяване
 • предшестващи травми
 • генетична предиспозиция (съществена фамилна обремененост)
 • намалени нива на полови хормони
 • мускулна слабост и инактивитет
 • стереотипни, повтарящи се движение (напр. тежка физическа дейност на работното място)
 • предходна инфекция (вкл. септичен артрит)
 • акромегалия
 • подлежащи вродени и придобити състояния, свързани с променена механика (варитет, валгитет)
 • нарушения на костта (болест на Пейджет, аваскуларна некроза)
 • оперативни процедури в миналото (напр. менисцектомия)
 • коморбидитет (захарен диабет, акромегалия, наследствени метаболитни заболявания и хемоглобинопатии и др.)

Сезонност на оплакванията. По-студените зимни месеци водят до повишена мускулна скованост (ригидност) и допълнително се ограничава обема на движението в засегнатите стави. Това трябва да се избягва с прилагането на процедури за раздвижване, при които обаче не трябва да възниква болка. От друга страна, приложението на лед и криотерапия уталожва болката в самата става като изпитано средство. 

При възрастни и сравнително трудноподвижни пациенти заболяването се влошава през зимата. Причините са много. Затрудненото придвижване през този сезон води до имобилизация, мускулна атрофия и контрактури. Съществува риск от падане на хлъзгав участък, като травматизма води до прогресия на заболяването. Задължително е ежедневното раздвижване, масаж, разтриване – както и разходките с помощно средство – канадка, (подлакътна патерица) – дори две при нужда!

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Подобни материали