Гонартроза (артроза на колянна става)

Съдържание

Вътреставното приложение на хиалуронати (деривати на хиалуроновата киселина) подобрява механичните свойства на синовиалната течност при остеоартроза, възстановявайки нейния вискозитет и еластичност. През последните години се обърна внимание и на противовъзпалителни и противоболковите свойства на хиалуроновата киселина, като механизмът, по който те се реализират, е все още ненапълно изяснен. 

Сумарният клиничен ефект е облекчение на болката, подобряване на ставната функция и евентуално болестопроменящо действие. Ето защо водещите ревматологични асоциации включват вътреставното приложение на хиалуронати в своите препоръки за лечение на гонартроза, при неуспех от провежданата физио- и фармакологична терапия. Вътреставното приложение на хиалуронова киселина се използва за лечение на симптоми, асоциирани с гонартроза с много добър профил на безопасност. 

Понастоящем са налице голям брой търговски продукти, отличаващи се с различна молекулна маса, концентрация и препоръчителен брой инжекции за курс на лечение. Поради голямата хетерогенност на проучванията и техните резултати, не съществува единно мнение, че даден продукт показва превъзходство спрямо друг.

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Подобни материали