Представените референтни (нормални) стойности са примерни и могат да служат като ориентировъчна стойност при интерпретацията на резултатите, която следва да се прави единствено и само от Вашия лекуващ лекар. Всяка лаборатория разполага със собствени референтни стойности, които са съобразени с начина на изработка и използваните реактиви.