Пълна кръвна картина

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА (ПКК)

Лабораторен показател Пол Референтна стойност Единица
Еритроцити (RBC, Er)
мъже
жени
4,4 - 5,9
3,7 - 5,3
1012/l
1012/l
Хемоглобин (Hb)
мъже
жени
135 - 180
120 - 160
g/l
g/l
Хемоглобинови фракции:
HbA
92 - 96
%
HbA2
2 - 3
%
HbF 0,3 - 1,0 %
Гликиран хемоглобин HbA1c До 6,4 %
Хематокрит (Hct)
мъже
жени
0,40 - 0,53
0,36 - 0,48
MCV 82 - 96 Fl
MCH 27 - 33 Pg
MCHC 300 - 360 g/l
Ретикулоцити (RETs) 0,002 - 0,018 (24 - 84 х 109/l)
Левкоцити (WBC, Leu) 3,5 - 10,5 109/l
Левкограма:
St (пръчкоядрени, щабове) 0,00 - 0,06 (0,00 - 0,500.109/l)
Sg (сегментоядрени) 0,40 - 0,70 (2,10 - 6,400.109/l)
Eo (еозинофили) 0,00 - 0,06 (0,00 - 0,500.109/l)
Ba (базофили) 0,00 - 0,02 (0,00 - 0,140.109/l)
Mo (моноцити) 0,01 - 0,11 (0,07 - 0,800.109/l)
Ly (лимфоцити) 0,20 - 0,48 (1,10 - 3,800.109/l)
Тромбоцити (Plt) 130 - 360 109/l
СУЕ
Мъже под 50 г.
Мъже над 50 г.
Жени под 50 г.
Жени над 50 г.
до 18
до 22
до 25
до 30
mm/h
mm/h
mm/h
mm/h