Ензими и чернодробна функция

ЕНЗИМИ - ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ

Лабораторен показател Пол Референтна стойност Единица
S- АСАТ (ГОТ) при 37° C   5 - 40 U/L
S- АЛАТ (ГПТ)   5 - 40 U/L

Креатинкиназа (КК)

мъже
жени
30 - 200
20 - 180
U/L
КК-МВ (CK-MB)   2 - 25 U/L
Гама-глутамил трансфераза (ГГТ)
мъже
жени
5 - 50
5 - 35
U/L
Алкална фосфатаза (АФ, ALP)   50 - 280 U/L
S- LDH (ЛДХ)   150 - 480 U/L
S- ХБДХ (HBDH)   70 - 200 U/L
S- Холинестераза   5300 - 12900 U/L
S- Левцинаминопептидаза   15 - 33 U/L
S- алфа-Амилаза   do 220 U/L
 
Кисела фосфатаза
мъже
жени
до 6,5
до 5,5
U/L
Простатна кисела фосфатаза   до 2,6 U/L
S- Липаза   до 195 U/L
S- Алдолаза   до 7,6 U/L

S - серумен