възпаление - лабораторни показатели

Покажи брой
Заглавие
Прокалцитонин (pct)
C-реактивен протеин (CRP)
Острофазови белтъци (протеини)