медицински термини

Покажи брой
Заглавие
абазия
абдоминален
абдуктор
абдукция
аблефария
абнормен
аборт и видове аборт - заплашващ, започващ, изкуствен, непълен, спонтанен, хабитуален аборт
абразия
абразия на зъб
абразия на матката
абсанс
абсцес
абулия
авирулентен
автоантигени
автоантитела
Автолиза
автопластика
автосугестия
агалактия
агамаглобулинемия
агенезия
Аглутинационен тромб – бял тромб
аглутинация
агнозия
агорафобия
агравация
агранулоцитоза
аграфия
адамова ябълка
адвентиция
аддуктор
аддукция
аденовирус
аденокарцином
аденокарцином - тумор
аденом
аденом - тумор
аденопатия
адиадохокинеза
адинамия
адипозитас
аднекси
аднексит
адреналектомия
адренален
адренолитици - симпатиколитици, симпатолитици
адреномиметици - симпатикомиметици,симпатомиметици
адстрингентен
адхезивен
адхезия
аероби
аеройонотерапия
аерофагия
аерофобия
азбестоза
азооспермия
акантоза
акантозис нигриканс
акаталазия - болест на Takahara
акинезия
акме
акне
акомодация
акория
акродерматит
акромегалия (гигантизъм)
акромион
акропарестезия
акрофобия
акроцефалия
акроцианоза
Амилоид
Амилоидоза
анаплазия
анафилактичен шок
Аноксия
Анти-TPO антитела
Апоплексия
Апоптоза
астробластом
астроцитом
атонични рани
атрофия
Аутопсия (некропсия)
базофилни левкоцити (базофили)
Биопсия
възпаление
Гангрена
гастрит
Гликогенози
гликолипиди
Дегенерации (дистрофии)
Декубитус (декубитални рани)
дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК)
Екстравазат
Екстравазация
ембол
емболия
ендокринен шок
еозинофилни левкоцити (еозинофили)
епендимобластом
епендимом
Епистаксис
Ехимоза
инфаркт
Исхемия
Казеозна некроза
кардиогенен шок
Кариолиза
Кариопикноза
Кариорексис
карцином
Клетъчен оток
коагулационен тромб
коагулация
Коликвационна некроза (влажна некроза)
кониофаги
купферови клетки
лимфаденит
лимфангит
Липидози
липофаги
макрофаги
Мастна дегенерация
меланом (речник)
метаплазия
метрит
миокардит
моноцитно-макрофагеалната система
неврогенен шок
невус - бенка
Некроза
Некротичен секвестър
неоплазия
неоплазма (новообразувание, тумор)
неутрофилни левкоцити (неутрофили)
нокса
Нома
нухална транслуценция (NT)
олигодендробластом
олигодендроцитом
онкология
Осификация
оток - едем
папилом
перитонзиларен абсцес
Петехия
пигментна ксеродерма
Плазмоцитом
плеврит
плеврит
подкожен абсцес
прозоплазия
проктит
Пурпура
регенерация
реституция на тъкани - пълна регенерация
ретрофарингеален абсцес
сегментоядрени левкоцити (гранулоцити)
септичен шок
сидерофаги
смесен тромб
субституция на тъкани – непълна регенерация
субфреничен абсцес
Тезауризмози (кумулативни заболявания, лизозомални болести)
трансплантация
Тромб
Тромбоза
Тромбопения
Тромбопластин
Тромбоцитоза
Феритин
Фибриноид
Фиброза (склероза)
Хематемеза
Хематурия
Хемоптое
Хеморагичен инфаркт (хеморагична некроза)
Хеморагия – кръвоизлив
Хемостаза
хетеротопия
Хиперемия
Хиперкалциемия
Хиперкоагулабилитет
хипертрофия
хиповолемичен шок
Хипокалциемия
Хипоксия
хипоплазия
Хипостаза
Хистологичен
Хистология
Цикатрикс – белег
цистит
Цитолитичен
Цитологичен
Цитология
шок