Антиоксиданти - общ преглед

За да дефинираме понятието антиоксидант, първо трябва да обясним какво наричаме свободен радикал.

антиоксидантиСвободните радикали са изключително реактивни съединения, които се образуват в нашето тяло по време на нормални метаболитни процеси или такива, индуцирани от фактори на средата. Свободните радикали съдържат „допълнителна енергия”, която ги прави твърде нестабилни съединения.

За да намалят своя енергиен товар, свободните радикали реагират с много структурни елементи на клетката и възпрепятстват изпълнението на нормалните клетъчни функции в човешкия организъм.

Функции на антиоксидантите в организма

Антиоксидантите спират този процес по следните начини:

 • на първо място предотвратяват формирането на свободни радикали
 • намаляват енергийния товар на свободните радикали
 • намаляват вредите, нанесени ни от свободните радикали, тъй като възпрепятсват последващите ги верижни процеси на окисление

Свободните радикали допринасят съществено за развитието на редица важни житейски и здравни проблеми, по-важни от които са процесът на стареене, възникването на злокачествени тумори и развитието на атеросклероза.

По-малкото излагане на действието на свободните радикали и повишеният прием на антиоксидантни вещества може да повлияе благоприятно върху нашето здраве. По този начин допринасяме за намаляване на риска от появата на болести, индуцирани от действието на свободните радикали.

Въпреки своето голямо значение за живота на нашата планета, кислородът е източник на потенциално вредни за човешкото здраве свободни радикали.

Свободните радикали се срещат в средата, която ни заобикаля. Източници са йонизиращите радиационни лъчения (от индустрията, пряката слънчева светлина и рентгеновите лъчи, използвани в медицинската диагностика), озона и азотния оксид (предимно от автомобилните газове), тежките метали (като живак, кадмий и олово), цигарения дим, алкохола, ненаситените мазнини, както и нормалните съставки на храната, водата и въздуха около нас.

Източници на антиоксиданти

Тялото произвежда ензими, изпълняващи ролята на антиоксиданти, като супероксид дисмутазата (СОД), каталазата и глутатион пероксидазата. Те неутрализират голям брой свободни радикали. Хранителни добавки, съдържащи тези ензими, могат да бъдат намерени на пазара. Счита се обаче, че тяхната абсорбция (постъпване в организма) е минимална.

Далеч по-ефективни могат да бъдат градивните елементи на тези ензими, приемани като добавка към храната. Тези елементи са минералите манган, цинк и мед за СОД и селен за глутатион пероксидазата.

Освен по-горните ензими много витамини и минерали имат също антиоксидативно действие. Такива са:

 • витамин C,
 • витамин Е,
 • бета-каротен,
 • лутеин,
 • ликопен,
 • витамин B2,
 • коензим Q10,
 • цистеин (аминокиселина)
 • и много други.

Растения като боровинка и куркума, както и семена от грозде, екстракт от кората на бор и гингко могат да осигурят една надеждна андиоксидантна защита.

В заключение

Консумирайки богато разнообразие от антиоксидантни ензими, витамини, минерали и растения се оказва най-добрият начин да осигурим една добра защита на нашето тяло от свободните радикали.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Подобни материали