• Здравни новини
  • В домашни условия кръвното налягане трябва да се мери повече от един път

В домашни условия кръвното налягане трябва да се мери повече от един път

артериална хипертонияПациентите трябва да проследяват кръвното си налягане два пъти сутрин, два пъти вечер и поне в продължение на 3 дни. По този начин може да се добие най-точна прогностична представа, сочи проучване, публикувано в Hypertension.

Множеството измервания компенсират възможните дневни вариации в кръвното налягане и обрисуват по-ясна картина относно реалното налягане, обяснява д-р Niiranen от филандския Национален Здравен Институт.

Не съществуват унифицирани международни ръководства, а и повечето пациенти не получават инструкции колко често да измерват кръвното си налагяне вкъщи.

Д-р Niiranen и колеги проследил 162 лица, прекарали фатален или нефатален сърдечносъдов инцидент. Било установено, че прогностичната стойност на домашните измервания се повишава с броя на проведените измервания, като първите три дни са с най-голяма стойност.

Сутришните и вечерните измервания били еднакво прогностични за сърдечносъдови инциденти, а двойните измервания били свързани с подобрение на точността, макар и гранично.

Източник: Doctorbg.com

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Подобни материали

Тагове: хипертония