Грипът H1N1 често се съпровожда от ЕКГ промени

ЕКГ и H1N1.Електрокардиографските отклонения са често явление при хоспитализираните пациенти с H1N1 грип, но не са свързани с директен ефект на вируса върху сърдечния мускул, докладват лекари.

Според статия, публикувана в American Journal of Cardiology, високата честота на ЕКГ промени е може би вторичен ефект, свързан с общия стрес следствие на грипната инфекция. Директен ефект на вируса върху миокарда би довел до значителни по-тежки клинични прояви и ЕКГ промени, които не са лесно обратими.

Авторите анализирали кохорта от 50 пациенти с потвърден H1N1 грип. 28% имали ЕКГ-отклонения по време на хоспитализацията: 6 имали ST-сегментна депресия, а 9 - инверсия на T-вълната.

Всички промени изчезнали с отзвучаването на грипната инфекция. Значително по-голям процент пациентите с ЕКГ отклонения имали засягане на долните дихателни пътища.

Според лекарите, провели проучването, клиницистите трябва да очакват ЕКГ промени при случаи на H1N1, но тези промени в никакъв случай не трябва да бъдат стряскащи или да служат за прогностичен маркер.

Източник: Doctorbg.com

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Подобни материали