• Здравни новини
  • Инсулиновата резистентност покачва риска от инсулт при недиабетици

Инсулиновата резистентност покачва риска от инсулт при недиабетици

инсулино резистентностИнсулиновата резистентност значително покачва риска от исхемичен инсулт при недиабетични лица, независимо от традиционните съдови рискови фактори и наличие на метаболитен синдром или негови компоненти, сочи проучване, публикувано в октомврийския брой на Archives of Neurology.

В мултиетническото проучване лицата без базов диабет и най-високи нива на инсулинова резистентност (дефинирана като HOMA-IR индекс 2.8) имали почти 3-кратно повишен риск от исхемичен инсулт спрямо лицата с HOMA-IR <2.8.

Интересното в случая е, че HOMA-IR бил силно свързан с риска от исхемичен инсулт, но не и от инфаркт на миокарда. Авторите предлагат няколко причини за това несъответствие. Според една от хипотезите, факторите, свързани с инсулиновата резистентност (хипертония, хипертриглицеридемия и ниски HDL-С стойности), са по-важни рискови фактори за инсулт, отколкото за инфаркт на миокарда. Друго обяснение е, че лицата с история за миокарден инфаркт били изключени от проучването.

Установената връзка между инсулиновата резистентност и исхемичния инсулт била по-силна при мъжкия пол (над 10 пъти повишен риск при лицата с най-висок HOMA-IR.

Инсулиновата резистентност може да се окаже нова терапевтична цел за превенция на инсулта, обобщават авторите, като отдават нуждата от допълнителни проучвания в тази област.

Източник: Doctorbg.com

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Подобни материали