Раждане с цезарово сечение (секцио)

(обновена )

Цезаровото сечение (секцио) е оперативен метод на родоразрешение, при който се прави екстракция на плода и придатъците му чрез разрез на коремната стена и матката.

Видове цезарово сечение

 • Цезаровото сечение бива планово, когато в хода на бременността се реши, че методът на родоразрешение ще бъде секцио. Това решение може да бъде взето въз основа на обективни за плода и/или бременната причини или по желание на бъдещата майка. По-долу ще се спрем по-подробно на показанията за извършване на секцио по обективни причини.
 • Другият вид цезарово сечение е спешно, при което в хода на вагиналното раждане са настъпили усложнения, които налагат извършването на секцио.
 • За ресекцио говорим, когато след веднъж извършено цезарово сечение, се прави повторно такова. Тук е моментът да споменем, че при извършено цезарово сечение, минималният период между тази бременност и последващата трябва да е 2 години. В настоящата практика на специалистите по АГ веднъж извършено цезарово сечение е индикация за ресекцио. Все по-малко е приета практиката на вагинално раждане след проведено веднъж цезарово сечение, поради по-голям риск за разкъсване (руптура) на стената на матката.

Концепция на цезаровото сечение

В най-общ план анатомията на матката е представена от тяло, стеснение (истмус) и шийка на матката.

Цезарово сечение - разрез
Истмико-трансверзален разрез

Златният стандат за провеждане на цезарово сечение е истмико-трансверзално, т.е. прави се напречен разрез в стеснената част на матката. Този разраз съответства на долната част на корема. Друг прилаган вариант на секцио е истмико-лонгитудиналният, т.е. разрезът се разполага надлъжно на матката. То се прави обикновено при напречно положение на плода в матката и при недоносен плод. В краен случай се прилага Т-образен разрез на матката, който съчетава горните две техники и е най-неблагоприятен за жената.

Индикации за цезарово сечение

Абсолютни индикации, които изискват задължително извършването на секцио са пелвио-фетални диспропорции (ПФД) и така наречената плацента превиа (placenta praevia). За ПФД говорим, когато размерите на таза на майката не съответства на размерите на главата на бебето и преминаването през родовия канал на здрав плод е практически невъзможно. Плацента превиа е състояние, при което плацентата е разположена ниска в матката непосредствено пред плода. Съществуват различни видове на плацента превиа, всеки от които е с различна тежест, но всички те представляват голяма опасност за майката и изискват адекватно поведение от страна на наблюдаващите родилката.

Виталните индикации са асфиксия на плода, отлепена плацента, напречни, коси и атипични главични предлежания на плода, изпадане на пъпна връв или дребни части (краче или ръка) и др.

Относителните индикации са многоплодна бременност, ресекцио, възрастна първескиня, седалищно предлежание, диабет, миопия, тежки сърдечни заболявания и др.

Различните заболявания и възпаления на гениталиите на жената, които в хода на вагиналното раждане биха довели до увреждане на бъдещото бебе, спадат към профилактичните индикации за цезарово сечение. Такива са генитален херпес, папилома вирус, HIV и др.

Индикациите за цезарово сечение могат да се класифицират въз основа на друг критерий, а именно – дали има опасност за майката или за бебето, или има опасност и за двамата.

Недостатъци и предимства на цезаровото сечение и естественото раждане

Предимства на цезаровото сечение има в случаите, когато вагиналното раждане крие сериозна опасност за майката и/или детето. Те съвпадат с по-горе описаните индикации.

В останалите случаи секциото е един непрепоръчителен метод за раждане, тъй като представлява една травмараща оперативна намеса, при която се отварят коремната кухина и матката. Цезаровото сечение може да доведе до някои усложнения като:

1. Недостатъци за майката

 • Сраствания в коремната кухина в резултат на операцията
 • Спонтанната руптура на матката е особено опасно усложнение за майката, което протича коварно без чувствителни симптоми, но води до вътрешни персистиращи кръвоизливи. Ето защо този вид руптура е известна като „тиха руптура”.
 • Инфекции на оперативната рана
 • Белези по корема
 • По-бавно и непълно възстановяване на формата на матката
 • Изисква последващата бременност да е минимум след 2 години.

2. Недостатъци за плода

 • В хода на вагиналното раждане при преминаването на плода през родовия канал, той постепенно се адаптира към външните условия на средата. Това е много важно за младия организъм и особено за развитието на дихателната, сърдечно-съдовата система и механизмите на терморегулация. Този процес на адаптация липсва при цезаровото сечение и затова секциото може да бъде причина за дихателни заболявания на новороденото.
 • Често цезаровото сечение се прилага в случаи, когато плодът не е достигнал биологичната си зрялост (38-40 гестационна седмица). Този факт крие голяма опасност за здравето на детето.

Нека да не мислим, че вагиналното раждане не крие рискове от усложнения. Такива са:

 • разкъсване на маточната шийка, влагалището, перинеума и аналния сфинктер
 • травми на плода
 • непредвидимост
 • голяма продължителност

Оптимизмът от казаното дотук е, че при компетентно и опитно водене на вагиналното раждане рискът за майката и новороденото е по-малък и все пак вагиналното раждане представлява естествения начин за родоразрешение. Ето защо в случаите, когато вагиналното раждане крие относително малки рискове за майката и плода, то е предпочитаният метод за родоразрешение.

{rt}

Добавете коментарЗащитен код